De Praktijk is een praktijk voor behandelingen binnen de Basis GGZ en Jeugdhulp. We hebben contracten met bijna alle zorgverzekeraars en met GO! voor jeugd  en Holland Rijnland (gemeente Nieuwkoop) voor wat betreft de jeugdhulp.

Cliënten kunnen naar ons worden verwezen via een digitale verwijzing via Zorgdomein, Zorgmail of middels een schriftelijke verwijzing die u aan de cliënt mee geeft. Dit kan voor  de Generalistische Basis GGZ met betrekking tot diverse DSM-5 geclassificeerde stoornissen.

De verwijzing dient minimaal aan de volgende criteria te voldoen:

 • naam, adres, functie en AGB-code verwijzer
 • datum verwijzing
 • handtekening en/of stempel van de verwijzer
 • naam verwijzende praktijk
 • naam, adres, geboortedatum, BSN en polisnummer van de verzekering van de verzekerde
 • een expliciete uitspraak over een (vermoeden) van een psychische DSM5-classificatie
 • een gerichte verwijzing naar de GBGGZ (kortdurende behandeling)

Inclusie criteria

Patiënten met (vermoedens van) de volgende problematiek kunnen bij De Praktijk worden behandeld:

 • Depressieve stemmingsstoornissen
 • Angststoornissen
 • Trauma- en stressor-gerelateerde stoornissen
 • Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen: ADHD en ADD
 • Obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen
 • Somatische-symptoomstoornis en verwante stoornissen
 • Aanpassingsstoornissen (behandeling wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar)
 • Onderzoek naar neurobiologische ontwikkelingsstoornissen bij volwassenen: ADHD, ADD en autisme (zonder behandeling geen vergoeding vanuit de zorgverzekeraar)
 • Intelligentieonderzoek (zonder behandeling geen vergoeding vanuit de zorgverzekeraar)

Exclusie criteria

Patiënten met (vermoedens van) de volgende problematiek kunnen niet bij De Praktijk worden behandeld:

 • Psychotische stoornissen anders dan Schizofreniespectrum stoornissen
 • Bipolaire stemmingsstoornissen
 • Suïcidaal gedrag met een hoog suïcide risico
 • Schizofrenie
 • Verslavingsproblematiek (o.a. alcoholverslaving, drugsverslaving, gokverslaving en seksverslaving)
 • Ernstige persoonlijkheidsstoornis (al dan niet met suïcidaal gedrag)
 • Verstandelijke beperking
 • Eetstoornissen
 • Forensische zorg, nazorg na detentie en criminaliteit (indicatie Fivoor)
 • Agressie disregulatie als enig diagnose (indicatie De Waag)

U ontvangt van ons een terugkoppeling na de intakefase, tussentijds en bij de afsluiting van het zorgtraject of wanneer dat in het belang is van de behandeling.