Betrokkenheid bij behandeling

Binnen onze praktijk is er waar mogelijk en noodzakelijk een rol voor de naasten van de cliënt bij het herstelproces van de cliënt weggelegd. Onder naasten verstaan wij partners, ouders, kinderen, broers en zussen, maar ook buren en vrienden. Onderzoek heeft uitgewezen dat een goed contact tussen behandelaar, cliënt en naasten en afstemming binnen deze driehoek (triade) over ieders rol en taak, het herstel kan bevorderen.
Soms wil een cliënt niet dat familie of vrienden op de hoogte zijn van de behandeling en de voortgang daarvan. Voor onze behandelaren is dat dan wel een gespreksonderwerp. De privacy van de cliënt wordt echter wel gerespecteerd.

Al bij de kennismaking wordt besproken of de cliënt het wenselijk vindt om naasten via een ’triadegesprek’ te betrekken. Daarin bespreken we met elkaar hoe we de naaste(n) kunnen betrekken bij de behandeling. In het Plan van Aanpak wordt standaard de manier van samenwerking met naasten en de ondersteuning die zij kunnen bieden in kaart gebracht.

Tips voor naasten

Informeer jezelf.

Als je jezelf verdiept in het psychische probleem van je naaste, hoe beter je er mee om kunt gaan. Leer symptomen herkennen, lees over het verloop en de behandelmogelijkheden. Lees bijvoorbeeld op deze website hoe een behandeling wordt opgebouwd. Informeer jezelf bij patiëntenorganisaties. Volg

Wees open over de situatie

Soms is het moeilijk als er iemand in je omgeving psychische problemen heeft. Het wordt vaak dan weggestopt. ‘Als je het er niet over hebt, dan is het er niet’. Dat geeft veel stress. Je verhaal vertellen kan je opluchten en soms onverwacht nieuwe ideeën en gedachten opleveren. Zoek iemand die je kunt vertrouwen en waar je je verhaal kwijt kunt. Dat kan ook je huisarts zijn. Er zijn ook telefonische hulpdiensten waar je je verhaal kunt vertellen.

Er is meer steun mogelijk dan je denkt

Het getuigt van kracht als je steun zoekt bij mensen in je omgeving. Denk wel goed na welke hulp je nodig hebt. Wil je een luisterend oor of emotionele steun of ben je juist op zoek naar praktische hulp. Of heb je behoefte aan meer informatie over psychische problemen.

Er is altijd professionele hulp dichtbij of contact met lotgenoten en familieorganisaties mogelijk.

Zelfhulp

Er zijn verschillende digitale platformen die zogenaamde zelfhulp programma’s aanbieden. Kijk daarvoor ook verder op onze website.