supervisie, wat houdt het in bij De Praktijk?

Voor wie?

De Praktijk(4Kids) biedt supervisie aan voor orthopedagogen die NVO orthopedagoog generalist willen worden, voor psychologen die NIP Kind- en Jeugdpsycholoog willen worden en voor de herregistratie van orthopedagogen en psychologen voor het SKJ.

Inhoudelijk

Het gaat bij de supervisie om ervaringsleren en systematische reflectie daarop. Een belangrijke voorwaarde is een veilige omgeving en die biedt De Praktijk en Belinda Herrewijn, de supervisor. Systematische oefening in reflectie leidt ertoe dat  je steeds beter is staat bent dat in de concrete praktijk toe te passen.  Er worden verschillende werkvormen ingezet. In de groepssupervisie leren de supervisanten van elkaar en zien ze ook waar anderen tegenaan lopen in hun praktijk. Er is expliciet aandacht voor het werken volgens de beroepscode en nieuwste kwaliteitsnormen.

Praktische zaken

De duur van een supervisietraject ligt tussen de 20 en 45 uur.
De duur is afhankelijk van de eisen van de (her)registratie van NVO, NIP of SKJ.

De bijeenkomsten duren 1 ½ tot 2 uur per bijeenkomst en vinden plaats binnen maximaal twee jaar, op de praktijk aan de Prins Bernhardlaan in Alphen aan den Rijn. Een uur supervisie bestaat uit 45 minuten contacttijd en 15 minuten overige activiteiten.

In de eerste bijeenkomst wordt het supervisiecontract besproken en ondertekend door de supervisor en de supervisant.

Regelmatig en minimaal drie keer tijdens het traject vindt er een evaluatie plaats over de supervisie tot op dat moment.

Aan het eind vindt er ook een beoordeling plaats.

De supervisie kan individueel of in een groep van maximaal 3 personen plaatsvinden. Individuele supervisie kost € 105 per uur. Bij twee personen  € 160 en bij drie personen € 210