De Praktijk heeft voor 2023 contracten afgesloten met vrijwel alle zorgverzekeraars in Nederland. Dit houdt voor u in dat wij uw behandelingen rechtstreeks kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar.

De Praktijk heeft contracten met Achmea, CZ, Menzis, DSW, Zorg en Zekerheid, ONVZ, IptiQ, ASR.

De Praktijk heeft géén contract met VGZ

Op de website Kiezen in de GGZ kunt u controleren of onze praktijk een contract heeft met uw zorgverzekeraar.

 Om voor een vergoeding in aanmerking te komen, dient er sprake te zijn van een zgn. stoornis, oa. angststoornis, dwangstoornis, PTSS, depressie, ad(h)d,  somatoforme stoornis, persoonlijkheidsstoornis, e.d

Indicaties als aanpassingsstoornissen, werkgerelateerde klachten (burn-out)en relatietherapie worden niet meer vergoed, tenzij ze in combinatie met een van de bovenstaande stoornissen voorkomen.

Toelichting: Sinds 1 januari 2022 is de zorg onderverdeeld in resp. psychologische zorg in de huisartspraktijk POG-GGZ, Basis GGZ (voorheen eerstelijn) en Gespecialiseerde GGZ (voorheen tweedelijn). De Praktijk biedt behandelingen binnen het Zorgprestatiemodel. Deze zorg valt binnen het basispakket van de zorgverzekering. In de meeste gevallen wordt het eigen risico van tenminste 385 euro eerst aangesproken door uw verzekeraar. Om voor een vergoeding in aanmerking te komen, is een verwijzing VOORAF van de huisarts nodig. De huisarts en zo nodig de psycholoog, zullen beoordelen welke zorg u nodig heeft; korte, middellange, intensieve of chronische zorg.

 Wanneer uw problematiek te complex of risicovol is, is (door)verwijzing naar de specialistische GGZ nodig.

De tarieven zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit per 1 januari 2023 volgen binnenkort op deze plek:

Onverzekerd Produkt: EUR 105,25

De kosten voor relatietherapie, werk gerelateerde problematiek en aanpassingsproblematiek zijn EUR 95,00 per consult. Deze diagnoses worden niet meer vergoed. Informeer eventueel bij uw werkgever of deze hierin een bijdrage kan leveren.

E-health behoort ook in 2023 tot een van de behandelmogelijkheden en wordt volledig vergoed. Datzelfde geldt voor lichttherapie bij depressie.

Voor coaching geldt een apart tarief. Informeert u hiervoor bij ons.

Kijk voor meer informatie op ZPM of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

In het geval van te laat afzeggen van een afspraak (binnen 24 uur) of no-show zijn we genoodzaakt een tarief in rekening te brengen. Het tarief bedraagt EUR 50,00 en is niet declareerbaar bij uw zorgverzekeraar.

De Praktijk hanteert de betalingsvoorwaarden van Medicas. Om de betalingsvoorwaarden te lezen kunt u op de link drukken https://medicas.net/Betalingsvoorwaarden