Informatie

Kosten, Vergoedingen en Betalingsvoorwaarden

De Praktijk heeft voor 2018 contracten afgesloten met vrijwel alle zorgverzekeraars in Nederland. Dit houdt voor u in dat wij uw behandelingen rechtstreeks kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar.

De Praktijk heeft contracten met VRZ (o.a. Zorg en Zekerheid), De Friesland, Zilveren Kruis, AverroAchmea, CZ, OHRA, DSW, Ditzo, De Amersfoortse en nieuw Caresq (Promovendum, National Academic en Besured) Er zijn geen contracten gesloten meer met Menzis (Anderzorg) en VGZ.

De Praktijk heeft contracten met:

 Multizorg (Zorg en Zekerheid, ONVZ, PNO De Amersfoortse, Ditzo, ENO, Caresco)

De Friesland

Achmea ( Agis, Avero Achmea, FBTO, Inshared, Interpolis, Pro Life, Zilveren Kruis, OZF, Nedasco, Aevitae, Turien & Co)

Menzis (Anderzorg, Azivo, Hema)

CZ (Delta Lloyd, OHRA)

VGZ (Univé, Trias, IZA, IZZ, VPZ, UMC, Zekur, Aevitae)

DSW (Stad Holland)

Let op: Menzis (Anderzorg, Azivo, Hema) VGZ (Univé, Trias, IZA, IZZ, VPZ, UMC en Zekur)en DSW hanteren een zogeheten omzetplafond. Dat wil zeggen dat wij u moeten doorverwijzen naar een andere behandelaar omdat De Praktijk haar maximale budget heeft bereikt voor 2017.

 Om voor een vergoeding in aanmerking te komen, dient er sprake te zijn van een zgn. stoornis, oa. angststoornis, dwangstoornis, PTSS, depressie, ad(h)d,  somatoforme stoornis, persoonlijkheidsstoornis, e.d Indicaties als aanpassingsstoornissen, werkgerelateerde klachten (burn-out)en relatietherapie worden niet meer vergoed, tenzij ze in combinatie met een van de bovenstaande stoornissen voorkomen.

Toelichting: Sinds 1 januari 2014 is de zorg onderverdeeld in resp. psychologische zorg in de huisartspraktijk, Basis GGZ (voorheen eerstelijn) en Gespecialiseerde GGZ (voorheen tweedelijn). De Praktijk biedt behandelingen binnen de Basis GGZ. Deze zorg valt binnen het basispakket van de zorgverzekering. In de meeste gevallen wordt het eigen risico van tenminste 385 euro eerst aangesproken door uw verzekeraar. Om voor een vergoeding in aanmerking te komen, is een verwijzing VOORAF van de huisarts nodig. De huisarts en zo nodig de psycholoog, zullen beoordelen welke zorg u nodig heeft; korte, middellange, intensieve of chronische zorg. 

 Wanneer uw problematiek te complex of risicovol is, is (door)verwijzing naar de specialistische GGZ nodig.

De tarieven zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit gelden als volgt:

Traject Kort: EUR 457,43

Traject Middel: EUR 779,40

Traject Intensief: EUR 1222,15

Traject Chronisch: EUR 1127,95

Onvolledig Behandeltraject: EUR 186,71

Onverzekerd Produkt: EUR 95,89

De kosten voor relatietherapie, werkgerelateerde problematiek en aanpassingsproblematiek zijn EUR 85,00 per consult. Deze diagnoses worden niet meer vergoed. Informeer eventueel bij uw werkgever of deze hierin een bijdrage kan leveren. E-health behoort ook in 2017 tot een van de behandelmogelijkheden en wordt volledig vergoed. Datzelfde geldt voor lichttherapie bij depressie.

Voor coaching geldt een apart tarief. Informeert u hiervoor bij ons.

Kijk voor meer informatie op Basis-ggz of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

In het geval van te laat afzeggen van een afspraak (binnen 24 uur) of no-show zijn we genoodzaakt een tarief in rekening te brengen. Het tarief bedraagt EUR 50,00 en is niet declareerbaar bij uw zorgverzekeraar.

De Praktijk hanteert de betalingsvoorwaarden van Medicas. Om de betalingsvoorwaarden te lezen kunt u op de link drukken https://medicas.net/Betalingsvoorwaarden