Keurmerk BasisGGZ 2020

Op 14 april 2020 kregen we weer goed nieuws:

De Praktijk B.C. Herrewijn heeft aangetoond aan alle normen van het Keurmerk Basis GGZ 2020 te voldoen. U laat zien dat u zich extra inspant voor ‘de juiste zorg op het juiste moment’ binnen de Generalistische Basis GGZ. U blijft het gehele lopende jaar (2020) geregistreerd als Keurmerkdrager. Een overzicht van alle normen en criteria waarvan u heeft aangetoond hier invulling aan te geven staat in uw Keurmerkrapportage.

We zijn er weer blij mee!