Cliënten over ons

De Praktijk verbetert constant haar dienstverlening op basis van inzichten uit metingen van cliënttevredenheid. Cliënttevredenheid wordt aan het einde van een behandeltraject gemeten door het invullen van een vragenlijst die een CQ- index oplevert voor De Praktijk. Op negen subdoelen ziet u een score. De cijfers die u hier ziet zijn de scores van de cliënten uit 2022.  Over de meeste items zijn we net als in 2021 tevreden over onze score. Trots op het feit dat cliënten aangeven tevreden te zijn over de behandeling en heel tevreden over de bejegening. In 2022 werken we ook weer aan de verbetering van de cliëntinformatie.

2021 2022
Bejegening 4.77 4.84
Bereikbaarheid 4.56 4.62
Samen beslissen 4.56 4.57
Betrekken naasten 4.06 3.78
Uitvoering behandeling 4.26 4.59
Info medicatie 4.44 4.00
Vragenlijsten 3.92 3.65
Rapportcijfer 8.39 8.86

Alle cliënten wordt gevraagd aan het einde van de behandeling een waardering te geven op de Zorgkaart Nederland.  De Praktijk stelt het op prijs dat zoveel mogelijk waarderingen worden geschreven. Er wordt tot nu toe nog onvoldoende gebruik van gemaakt. Dit wordt ook weer een speerpunt in 2023.