De Praktijk voert op indicatie onderzoeken uit. Men moet denken aan:

  • ADHD onderzoek bij volwassenen
  • Autisme onderzoek bij volwassenen

Afhankelijk van de vraagstelling behelst een onderzoek een anamnesegesprek, vragenlijsten, interviews en testen. Het onderzoek wordt verdeeld over een aantal dagdelen en wordt in samenspraak met u ingepland. Na afronding van het onderzoek vindt een uitgebreid gesprek plaats waarin de resultaten met u besproken worden; ook vindt er uitgebreide rapportage plaats. Een deel van het onderzoek wordt mogelijk vergoed door uw zorgverzekeraar. Er is geen wachttijd voor onderzoek!

Informeert u naar de mogelijkheden en kosten via info@depraktijk.biz of u belt met 0172 425425