EMDR behandeling bij de verwerking van trauma’s.

Een trauma is vaak goed te behandelen. De Praktijk gebruikt ook de EMDR methode bij de begeleiding en behandeling van trauma’s.

EMDR wat staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Dit is een therapie waarbij u wordt gevraagd aan de traumatische herinnering terug te denken. Tegelijkertijd wordt u afgeleid, meestal door oogbewegingen of door geluiden. Hierbij komt een proces op gang in de hersenen waardoor het natuurlijke verwerkingsproces wordt gestimuleerd. De oogbewegingen of geluiden worden in sets herhaald tot de herinnering bijna geen negatieve gevoelens meer oproept.

Er is veel onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van EMDR. Uit de resultaten blijkt dat mensen goed op EMDR reageren. EMDR is een kortdurende therapie. Waarom EMDR zo goed werkt is nog niet geheel duidelijk. Duidelijk is wel geworden uit recent onderzoek dat het werkgeheugen een belangrijke rol speelt. Beide taken (de oogbewegingen en het ophalen van de herinnering) belasten het werkgeheugen. Door concentratie via de oogbewegingen vervaagt de intensiteit van de traumatische ervaring.

Bij De Praktijk zijn alle behandelaars academisch opgeleid en werken zij volgens het protocol EMDR van de Vereniging EMDR Nederland (VEN). Deze vereniging controleert regelmatig door supervisie de kwaliteit van de behandeling van De Praktijk.

Meer informatie over EMDR

Wilt u meer weten over de EMDR methode klik dan door naar de vereniging EMDR Nederland