EMDR behandeling bij de verwerking van trauma’s.

Een trauma is vaak goed te behandelen. De Praktijk gebruikt ook de EMDR methode bij de begeleiding en behandeling van trauma’s. Er is veel onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van EMDR. Uit de resultaten blijkt dat mensen goed op EMDR reageren. EMDR is een kortdurende therapie. Waarom EMDR zo goed werkt is nog niet geheel duidelijk. Duidelijk is wel geworden uit recent onderzoek dat het werkgeheugen een belangrijke rol speelt. Beide taken (de oogbewegingen en het ophalen van de herinnering) belasten het werkgeheugen. Door concentratie via de oogbewegingen vervaagt de insensiteit van de traumatische ervaring.

Meer informatie over EMDR

Wilt u meer weten over de EMDR methode klik dan door naar de vereniging EMDR Nederland