Wat is cognitieve therapie?

In de cognitive therapie gaat u aan de slag met wat u denkt, voelt en doet. Uitgangspunt van cognitieve tharapie is dat gevoelens niet uit de lucht komen vallen. Het is aangetoond dat de gedachten die iemand heeft belangrijk zijn voor wat hij of zij voelt. Dat is de reden waarom we gaan achterhalen wat uw gedachten zijn op het moment dat u last heeft van hegatieve gevoelens, zoals angst of somberheid.

Cognitieve thearapie is een behandelvorm die gebaseerd is op het idee dat psychische klachten of problemen voortkomen uit de wijze waarop mensen informatie selecteren of verwerken.

Wat is gedragstherapie?

In de gedragsthearpie is het uitganspunt dat ongewenst gedrag is aangeleerd en dus ook weer kan worden afgeleerd. Deze behadeling is geschikt voor de behandeling van veel problemen zoals een fobie en slechte gewoonten als roken of overmatig alcoholgebruik. In de gedragstherapie kan iemand anders leren omgaan met datgene waar hij bang voor is of moeite mee heeft.

Mw. Herrewijn van De Praktijk combineert de cognitieve therapie en de gedragstherapie. Deze wordt dan de Cognitieve Gedragstherapie genoemd.

Voor wie is Cognitieve Gedragstherapie bedoeld?

Deze therapie is vooral van belang voor de behandeling van: een zwak zelfbeeld en negativisme, persoonlijkheidsproblemen, angst, fobie en depressie, relatie- en werkproblemen, dwang- en eetstoornissen, stress en burnout